Usługi:

Poszerzając regularnie zaplecze techniczne począwszy od zagęszczarek, profesjonalnych łat do plantowania i niwelacji nawierzchni, poprzez walce drogowe, koparki obrotowe, ładowarki, na samochodach

samowyładowczych oraz samochodach z HDS skończywszy, jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość oferowanych usług w konkurencyjnych cenach.
    
    Posiadająca wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną, stabilną pozycję na rynku skupiamy się przede wszystkim na zapewnieniu najwyższych standardów świadczonych usług zapewniając swym klientom maksymalną satysfakcję  oraz zadowolenie.

    
     W odpowiedzi na dynamicznie ewoluujące potrzeby klientów, nieustannie pogłębiając swą wiedzę

 i podnosząc kwalifikacje, poszerzyliśmy działalność wprowadzając w zakres naszych usług kompleksowe wykonawstwo wielofunkcyjnych obiektów sportowych i rekreacyjnych,  placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz rewitalizacje.

Świadczymy również profesjonalne usługi montażu systemów ogrodzeniowych, utwardzania terenu, układania kostki brukowej, niwelacji terenu obejmując zakresem działania teren całego kraju.

Posiadając rozbudowana flotę samochodową jesteśmy w stanie zaproponować w najkorzystniejszych cenach wszelkiego rodzaju usługi transportowe. Do dyspozycji posiadamy busy o DMC do 3,5 tony, samochody samowyładowcze o ładowności od 6 ton do 24 ton oraz samochody z HDS.  


Oferujemy:

  1. Układanie kostki brukowej
  2. Układanie kostki granitowej
  3. Ustawianie krawężników
  4. Ustawianie obrzeży
  5. Ustawianie obrzeży typu ekoboard
  6. Montaż betonowych cieków wodnych
  7. Układanie kraty trawnikowej
  8. Ustawianie palisad

  9. Budowa zjazdów
10. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych
11. Budowa murków oporowych (elementy łupane, gazony)
12. Wykonywanie nawierzchni bezpiecznych (natrysk poliuretanowy, płytki bezpiecznie,
      nawierzchnie gumowe EPDM, malowanie linii, oznakowania itd.)

13. Roboty drogowe
14. Roboty ziemne
15. Roboty pomiarowe
16. Niwelacja terenu
17. Usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych
18. Kształtowanie terenu
19. Wycinka drzew oraz krzewów
20. Roboty wyburzeniowe
21. Utylizacja gruzów budowlanych

22. Utwardzanie terenu
23. Korytowanie
24. Usługi w zakresie utwardzania terenu walcami, zagęszczarkami
25. Odwadnianie terenu (odwodnienia liniowe, drenaż, kanalizacja)
26. Kompleksowa budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
27. Kompleksowa budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
28. Montaż urządzeń kanalizacyjnych podziemnych (studnie rewizyjne, separatory, osadniki wirowe,
      osadniki koalescencyjne, osadniki ropopochodnych, skrzynki rozsączające)

29. Regulacja studzienek kanalizacyjnych
30. Regulacja studzienek telekomunikacyjnych
31. Regulacja studzienek wodociągowych
32. Budowa zbiorników retencyjnych
33. Budowa rowów przydrożnych
34. Utwardzanie rowów przydrożnych
35. Kompleksowa budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej
36. Wymiana gruntu
37. Układanie mat drenażowych, geosiatek, georusztów
38. Układanie mat grzewczych (podgrzewanie kostki brukowej – podjazdy oraz strome zjazdy z kostki brukowej)
39. Transport materiałów budowlanych
40. Transport materiałów sypkich (piach, ziemia, kruszywo, beton)
41. Usługi koparką
42. Usługi ładowarką
43. Usługi walcem
44. Usługi zagęszczarką

45. Usługi samochodami samowyładowczymi
46. Usługi HDS
47. Rewitalizacje
48. Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, wiaty przystankowe)
49. Montaż galanterii betonowej
50. Kompleksowa budowa placów zabaw (nawierzchnie bezpieczne, montaż zabawek, budowa ogrodzeń)
51. Kompleksowa budowa siłowni zewnętrznych
52. Kompleksowa budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych (boiska wielofunkcyjne, boiska
      do piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, tenisa, piłki ręcznej z nawierzchnią
      naturalną oraz sztuczną, bieżnie, skocznie do skoków w dal, montaż ogrodzeń, montaż
      piłkochwytów, bramek, koszy do koszykówki,  oświetlenie obiektów sportowych, monitoring
      obiektów sportowych itd.)

53. Kompleksowa budowa obiektów rekreacyjnych (place zabaw, siłownie zewnętrzne, parki, ogrody itp.)
54. Montaż trybun na obiektach sportowych
55. Kompleksowy montaż ogrodzeń panelowych, systemowych, dekoracyjnych, bram oraz furtek
56. Kompleksowy montaż ogrodzeń obiektów sportowych oraz piłkochwytów

 

Zapraszamy do współpracy firmy, ekipy ogrodzeniowe oraz klientów indywidualnych.
Dla stałych odbiorców wysokie rabaty oraz atrakcyjne promocje.

 

IMG 0099IMG 5409IMG 0106IMG 5201IMG 5202IMG 5285IMG 5291IMG 5446